Reglement

Wie lid wil worden van Fun Bikers, verklaart zich akkoord met onderstaand reglement en houdt zich aan onze tien ‘fietsgeboden’. Dit zijn een aantal afspraken die de veiligheid en het plezier tijdens onze wielertochten moeten waarborgen.

10 geboden

1. Fietsen met Fun Bikers is fietsen in onze mooie outfit.

2. Veiligheid boven alles, een helm dragen is dus verplicht.

3. We leven het verkeersreglement na en dragen hoffelijkheid hoog in het vaandel. In groep rijden we twee aan twee en steken we niet langs rechts voorbij.

4. We respecteren de vertrektijden.

5. Samen uit is samen thuis. Wanneer na een tempoversnelling of hindernis in het parcours, de groep in stukken scheurt, dan vertraagt/wacht iedereen iets verderop tot de groep weer volledig is. Bij pech stopt de hele groep tot de pechvogel geholpen is. Bij uitzondering (onherstelbaar euvel bijvoorbeeld) kunnen andere afspraken gemaakt worden ter plaatse.


6. Elk lid voorziet voldoende reservemateriaal voor in geval van pech: denk aan minstens één reserveband, pompje, CO2-patronen, … Eens oefenen thuis is geen overbodige luxe.


7. Ieder lid van Fun Bikers zal zijn of haar fiets goed onderhouden. 

8. In groep rijden is in groep communiceren. We geven elkaar dus een teken wanneer zich een gevaarlijke situatie aandient, bijvoorbeeld bij een putje in de grond, een wegversmalling, een tegenligger of een verkeersremmer.

9. Alle leden en deelnemers aan onze groepsritten moeten verzekerd zijn (VWB, persoonlijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand).

10. Wie meerijdt met groepsritten van Fun Bikers moet lid zijn van onze wielerclub. Geïnteresseerde kandidaatleden zonder cluboutfit kunnen achteraan de groep enkele keren meerijden in een groepsrit vooraleer lid te worden.

Algemeen

• Fun Bikers is een feitelijke vereniging en niet verantwoordelijk voor ongevallen of diefstallen die zich voordoen voor, tijdens of na activiteiten van de vereniging. Fysieke of materiële schade kan niet op de club of op zijn verantwoordelijken verhaald worden.

• Het jaarlijks lidgeld bedraagt €65 (verzekering inbegrepen) en dient betaald te worden voor de start van het seizoen op 1 februari.

• Het dragen van de clubuitrusting is verplicht tijdens alle officiële ritten van de club.


• De minimumleeftijd om lid te worden van Fun Bikers is 18 jaar.

• Bij ritten van de club is ieder lid verantwoordelijk voor zijn/haar eigen fiets. Schade aan de fiets kan niet op de club verhaald worden.

• Ieder lid dient de richtlijnen van de bestuursleden te volgen. Bestuursleden kunnen leden ter orde roepen bij onveilig rijden of het niet respecteren van het clubreglement. Indien dit meerdere malen gebeurt zonder gevolg dan het bestuur beslissen om het lidmaatschap te beëindigen.

Clubkampioen

• De clubkampioen is degene die na de verrassingstijdrit het meeste aantal punten heeft behaald.

• Iedereen die deelneemt aan een officiële clubrit krijgt hiervoor 1 punt. De punten worden bijgehouden door onze penningmeester, de tussenstand kan ten alle tijden worden opgevraagd.

• Leden die een eigen rit organiseren, dagrit, tweedaagse,… of komen helpen met de Kwaremont Classic krijgen hiervoor een extra punt.

• Alle leden die minstens 25 punten hebben komen in aanmerking om clubkampioen te worden. Bij de aanvang van de verrassingstijdrit start iedereen die 25 punten heeft terug van nul. De winnaar van de “verrassingstijdrit” krijgt 3 punten, de 2de 2 punten,…

Indien er zich hierna een ex-aequo voordoet dan bepaalt de puntenstand voor de verrassingstijdrit wie de nieuwe clubkampioen is. Is de stand nog altijd gelijk, dan bepalen het aantal gefietste kilometers aan de deelgenomen ritten de clubkampioen.